• team
  • zwemmen
  • rennen
  • fietsen
  • zwemmen2
  • rennen2
  • fietsen2

Op dit momenteel hanteert onze club een ledenstop tot minimaal na de zomervakantie. Inschrijvingen worden tot dit tijd niet verwerkt.


Aanmelding Lid Tri Club Stein

Tri Club Stein


Alle velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Na ontvangst van de bevestiging kunt u deelnemen aan onze trainingen.
Voorafgaand aan de eerste training dient u zich te melden bij een van de aanwezige bestuursleden of trainers.

Nadat de aanmelding verwerkt is, wordt u nader geïnformeerd over de verschuldigde contributie.

Als u op de knop VERZENDEN gedrukt heeft, krijgt deze aanmelding juridisch dezelfde status als een schriftelijke aanmelding.

Alle persoonsgegevens zullen conform de AVG-wet vertrouwelijk worden behandeld. U heeft het recht op inzage tot uw gegevens en u kunt de verleende toestemming ten allen tijden wijzigen. Graag verwijzen wij tevens naar onze Privacy Policy.

Achternaam
Vul uw achternaam in (zonder tussenvoegsels)

Tussenvoegsel
Vul tussenvoegsel(s) in.

Voorletters
Vul uw voorletters in.

Roepnaam
Vul uw roepnaam in.

Geboortedatum
Vul uw geboortedatum als volgt in: dd - mm - jjjj bijv: 01-01-1970

Geslacht
Maak uw keuze.

Straat
Vul de straatnaam in.

Huisnummer
Vul uw huisnummer in.

Postcode
Vul uw postcode in.

Woonplaats
Vul uw woonplaats in (zonder postcode)

E-mail
Dit is geen correct email adres.

Telefoonnummer
Vul uw telefoonnummer in. Alleen de cijfers, dus geen - of .

Volmacht Automatische Incasso
Bij verzending verleent de aanmelder tot wederopzegging machtiging aan Triathlon Vereniging Stein om van het hierboven vermelde Bank/Gironummer verschuldigde bedragen af te schrijven wegens contributie en licentiekosten.
Bank / Giro nummer
Vul alleen de cijfers van uw bankrekening in, dus geen tussenliggende .

Naam Bank
Vul de naam van uw bank in.

Tenaamstelling van Bank / Giro nummer
Vul hier de naam van de rekeninghouder in.

Woonplaats Rekeninghouder
Vul hier de woonplaats van de rekeninghouder in.

Kies Ingangsdatum Lidmaatschap

Ongeldige invoer

Disclaimer
Gaat u akkoord met alle verplichtingen voor leden van Tri Club Stein? Deze zijn beschreven in Artikel 5 van onze Statuten, welke u hier kunt lezen
»» Statuten Triathlon Vereniging Stein
Bevestig uw akkoord
Klik op JA als u artikel 5 uit onze Statuten gelezen heeft.

Beeldmateriaal
Met het versturen van dit formulier verleen ik tevens toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal welke genomen worden tijdens activiteiten en wedstrijden voor plaatsing op de door de club gebruikte media. Ik kan ten allen tijden deze toestemming wijzigigen
Bevestig uw toestemming
Bevestig uw toestemming

Vink vakje aan
Invalid Input

 

 

 © Tri Club Stein • Lid NTB  Secretariaat: Dieterenstraat 8, 6171 JK  Stein   

Webdesign Pixels & Text